______________

Speaking Örnekleri

 Speaking İçin İhtiyaç Duyacağınız Kalıp Ve Örnekler

*  Communication          *  Entertainment                
*  Education *   Environment
*  Freetime   *   Health
*  Technology *   Tourism
*  Travel *   Work